Archive for Tháng Hai, 2010

Magnet – KaitoxGakupo version photo album

Posted in Uncategorized on Tháng Hai 13, 2010 by MinG


Aka DasokuxClear version

Aka Show bụng mỡ version
Rating 16+ [rating cho vui thôi đó a~ ]
Happy Lunar New Year and

Valentine


Năm mới nên mình cho sắc màu 1 tý , xin mọi ng có muốn phun j cứ phun tại chỗ nha, đừng khách sáo .


Heartnet :  Shion Kaito

Yu :          Kamui Gakupo

Photo|Retouch  : MinG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.Bonus :

Ng` ta nói ~ bần cùng sinh đạo tặc , rảnh rỗi sinh nông nổi ~ wả là ko sai mà. * tặc lữoi *

MagnetKaitoxGakupo version

Aka DasokuxClear version

Aka Show bụng mỡ version
Rating 16+ [rating cho vui thôi đó a~ ]

Happy New Year and Valentine
Năm mới nên mình cho sắc màu 1 tý , xin mọi ng có muốn phun j cứ phun tại chỗ nha, đừng khách sáo .

Preview

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.Bonus :

Ng` ta nói ~ bần cùng sinh đạo tặc , rảnh rỗi sinh nông nổi ~ wả là ko sai mà. * tặc lữoi *

Advertisements