Archive for Tháng Tám, 2009

[Honey and clover] -[Part 1] photo… album =))

Posted in Uncategorized on Tháng Tám 11, 2009 by MinG

Coser:
Hagumi Hanamoto : Lee
Takemoto Yuta : Sinner
Morita Shinobu: Heartnet
Takumi Mayama : Yu
Ayumi Yamada : MinG

Photo : Ngọc .

Retouch: MinG

1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.Bịnh

8.

9.

10.Phát bịnh khi đang retouch :”>

11.

12.

13.

14.

Tiếp tục đọc

Advertisements